Astrozenit

astro centar

Pravi vidovnjaci i šarlatani

Susreti Sa Zlom. Mnogo je ljudi kojima zlo daje snagu da praktikuju crnu magiju, kojom pričinjavaju tegobe, stradanja i smrt. A mnogo ih je zbog toga što smo mi ljudi postali loši, udaljili se od pravih duhovnih vrednosti i, podajući se sablaznima zla, sami izazivamo njegovo mešanje u naš život.

Kada uz one koji poznaju crnu magiju dodamo prevarante i šarlatane, koji koriste ljudsku tragediju za svoju materijalnu korist, dobićemo donekle predstavu o hodu po mukama, na hiljade stradalnika koji su izgubili veru i nadu da će naći pomoć. Nažalost malo je onih koji bi mogli da vam pomognu, da vas spasu posledica, ali, iako ih je veoma malo, oni ipak postoje i obični su ljudi kao i vi, za razliku od šarlatana koji misle da su nešto posebno. Pokušaću da vam objasnim kako i na koji način možete da ih otkrijete.
Prvo o onim pravim, istinskim. Sudbinski sam sretao neke od njih, ali pre svega želim da opišem te ljude kao skromne i čestite u odnosima sa ljudima koji veruju u snagu dobra i koji su ceo svoj život posvetili služeći mu. O njihovim mogućnostima i čudesima koja čine ne treba da govore oni sami, već ljudi kojima su uspeli da pomognu. Oni ne ističu svoja znanja i ne nameću svoje prisustvo, krase ih duhovna čistota i saosećanje. Razume se, mnogo češće se sreću samozvanci, ali njihova ‘čuda’ svode se na to da vas zapanje pričama o svojim mogućnostima i o tome koliko mnogo znaju i mogu. Interesantno je da oni sami veruju u to, opsednuti sopstvenom veličinom, da su jedini i nenadmašivi proroci i iscelitelji. Iritira ih pomisao da postoje ljudi koji znaju šta rade i ne daj Bože da pred njima pomenete nekoga o kome ste čuli ili saznali da zaista može da pomogne… Ne verujte tim ljudima. Oni vas lažu – svesno ile ne, svejedno. To će vas samo usporiti u pronalaženju čoveka koji zaista može da vam pomogne. Rečeno je da postoje takvi ljudi, a sada ćemo opisati njihove mogućnosti.

KO VIDI – TAJ VIDI

Ako ste zaista naišli na čoveka koji je u službi dobra, on bi već prilikom prvog susreta mogao da vam kaže koliko magije imate, sa kojim ciljem je napravljena, kakve su posledice njenog delovanja na vaš organizam, psihu, porodicu, posao… Objasnio bi vam kakve će biti posledice ukoliko magije ne budu odstranjene i njihovo dejstvo neutralisano. U mnogo slučajeva, ukoliko su magije slabije, vidovnjak može sa preciznošću da vam ukaže na mesta gde su postavljene ili zakopane, da biste ih sami pronašli. On će detaljno opisati dom u kojem živite, raspored zgrada, dvorište i sadnice u njemu, u slučaju da je magija zakopana u blizini nekog drveta, žbuna i slično. To se događa kada vidovnjak kod koga ste došli ima veoma jake sposobnosti.
Ukoliko onaj kome se obraćate za pomoć ne može da vam kaže čak ni to koliko magije imate, ni kakve su posledice od njih na vaše zdravlje, budite sigurni da taj čovek ne može da vam pomogne. Razume se, to je važno u slučaju kada su vaša bolest i stradanje izazvani crnom magijom. Ukoliko je vaše stanje posledica oboljenja, vidovnjak bi trebalo da vam kaže da je bolest u pitanju i na koji način da se lečite.
Ćesto se događa da vidovnjak može da vam kaže samo koji je uzrok vašeg oboljenja – da li je posledica magije ili bolesti, i ukoliko je u pitanju magija, da vam kaže na šta je usmerena i kakvi mogu da budu efekti njenog delovanja.. Veoma je mali broj onih vidovnjaka koji kada dođu u vaš dom mogu da otkriju gde je postavljena, zakopana ili posuta crna magija. Upravo ti ljudi mogu da vam pomognu i otkriju magije protiv vas, ili vaših najbližih, otklanjajući na jedinstven način delovanje negativne energije koju one emituju. To je jedini i siguran način da se izbavite od zla, jer u poslednje vreme ima sve više samozvanaca koji tvrde da mogu da neutrališu magiju metodama koje su sami izmislili, ili da unište negativnu energiju koja se nalazi u magiji. Ovi neodgovorni ljudi trebalo bi da znaju: da bi se otkrilo negativno delovanje usmerene energije koju emituju magije, osnovni uslov je da se otkloni izvor, ili generator, negativnog delovanja na vas.

NAČIN UKLANJANJA

Mnogi postavljaju pitanje na koji način vidovnjak može da tačno otkrije gde je postavljen jedan komadić papira sa arapskim tekstom, da bi bio pronađen i uništen.Pokušaćemo da objasnimo kako već prilikom susreta sa određenim čovekom, oni koji imaju dar otkrivaju, a zatim pronalaze i uništavaju magiju. Kod različitih ljudi koji imaju taj dar načini da osete i otkriju magiju su individualni. Jedan od načina je da vidovnjak pita svoje pomoćnike – duše umrlih, da li se u konkretnom slučaju radi o magiji, da dobije informaciju koliko magije je postavljeno, kako one treba da deluju i kakve posledice treba da izazovu. Takođe preko svojih pomoćnika on može da dobije vizuelnu predstavu o mestu gde je postavljena magija, tako da vidovnjak, na primer, može da vam kaže da je ona ušivena u jastuk na kojem spavate, da je gurnuta pod prag, da je zakopana pored stabla drveta ili žbuna u dvorištu i da vam opiše drvo i u kom delu dvorišta se nalazi. Tako vi i sami možete da otkrijete i uništite magiju.
Kad ste je već pronašli, magiju možete da uništite na sledeći način: iskidate ili isečete to što ste pronašli u malu posudu sa vodom i posle toga bacite sve u tekuću vodu zajedno sa posudom koja treba da bude otvorena. Kada je bacate, ne zaboravite da kažete: ‘Neka ovo negativno iz ove magije ode na onog koji je poželeo da je napravi.’ Prekrstite se i verujte da Bog najbolje poznaje te izrode koji su vam naneli zlo i zna kako da ih kazni.
Kada je magija jača, neophodno je da vidovnjak dođe i da je lično otkloni, jer on najbolje zna gde i prema kome da usmeri energiju koja se nalazi u njoj. Znamo da se u prirodi ništa ne gubi i ovi monstrumi u ljudskom obliku koji su spremni da čine takva zla treba da budu svesni da zlo koje su želeli drugome snađe njih same kada se negativna energija iz magije usmeri na njihovu sudbinu.
Postoji i drugi način za otkrivanje crne magije. Ona može da se uhvati od zračenja organizma žrtve. Ti ljudi emituju specifičnu energiju koju može da registruje jedino i samo ekstrasens, čak i prilikom susreta na ulici, prilikom rukovanja, a ponekad i na daljinu. Ekstrasens vidi lik čoveka kome su spravljene magije, koliko ih je, koja im je namena, počinje da se oseća loše u njegovom društvu i zbog toga treba ili da mu kaže (što je u mnogo slučajeva nemoguće), ili da napusti društvo ili njegov dom. Često se događa da se ljudi koji nemaju dar da otkrivaju prisustvo magije za određenog čoveka osećaju loše u njegovom prisustvu ili stanu gde je magija postavljena. Mnogi ljudi svesno počinju da izbegavaju svoje poznanike, ili ne žele da ih posećuju, ni sami ne znajući zbog čega. To je posledica negativnog delovanja postavljene magije. Najčešći simptomi su povraćanje, gađenje, bolovi u stomaku, glavi i predelu srca, priliv vrelih talasa i znojenje, koje se javljaju samo u društvu određenog čoveka, ili u njegovoj kući.

KAKO TO OTKRIVAJU

Kako ekstrasens otkriva gde je postavljena ili zakopana magija? To što oni osećaju strogo je individualno za svakog od njih. Uvak pre nego što krene da traži magiju on izgovara specifičnu zakletvu na arapskom jeziku, koja treba da se čuva u apsolutnoj tajnosti, pa se zato izgovara mislima ili šapatom. Smisao zakletve sadrži poziv, naređenje ili zapovest zlim dusima, koji izvršavaju naredbe sadržane u magiji, da pokažu vidovnjaku gde se nalazi ono zbog čega su oni u tom domu. Rekli smo poziv, naređenje ili zapovest – zbog toga što ovi pojmovi u zakletvi takođe zavise od ranga i jačine vidovnjaka koji traži magiju. Koliko je jači njegov dar, utoliko lakše, brže i više podmetnutih magija može da otkrije.
U trenutku kad otkrije mesto gde se magija nalazi, na njega se svali sva energija koja je u njoj. U toku nekoliko trenutaka on doživljava paklene bolove, koji ponekad dovode do gubljenja svesti ili padanja u trans, pri čemu vidovnjak može da izgovori ime naručioca magije, da kaže gde živi i da opiše njegov izgled. Ime može da se sazna i za vreme zakletve, koju izgovara iznad magije pronađene ili stavljene u posudu sa vodom. Tada može da izgovori i ime onog koji ju je pravio.
Način na koji duhovi pokazuju mesto postavljene magije prihvata se individualno od strane svakog vidovnjaka. Neki od njih kad izgovore zakletvu, vide, kako tačno na mestu gde je ona zakopana zemlja počinje da se vrti u krug, a svetleće tačke u njoj pokazuju broj postavljenih magija. Drugi vide kako se na određenom mestu pojavljuje svetleća crvena tačka, treći ga određuju osećajući rukama, ili kada na to mesto stanu nogama. To je moguće zbog negativne energije koja se nalazi u magiji, ali određivanje je individualno i razumljivo jedino onom koji poseduje taj dar. Zakletva koja se izgovara iznad pronađene magije ima za cilj da zli duhovi napuste dom ili osobu na koju su poslati. Ima slučajeva kada je magija odstranjena, a duhovi ne žele da odu dok ne dobiju nešto što očekuju. To je neko piće koje treba da se izlije na mesto izvađene magije i tada se ponovo izgovara zakletva, pri čemu, ukoliko vidovnjak poželi, može da pošalje zle duhove da odu i muče onog ko je magiju postavio.
Postoji i mnogo različitih načina pomoću kojih se smanjuje dejstvo postavljene magije, ali nisu za preporučivanje iz prostog razloga što je takva pomoć kratkotrajna. Jedini efikasan način je da se magija odstrani. Nažalost, naša religija nema nikakva sigurna sredstva za borbu protiv crne magije. Ona može da računa samo na veru ljudi u dobro i njihovu iskrenu molitvu i život po pravim duhovnim vrednostima. Istina je da Sveta voda pomaže, ako poprskamo svoj dom – ona smanjuje snagu zla, isto kao i tamjan. Sveto ulje takođe pomaže, ali privremeno.

OČISTITE STAN I KUĆU

Za razliku od nas, pripadnici muslimanske vere imaju mnogo različitih načina za smanjivanje dejstva crne magije. I dok mi, hrišćani, još mudrujemo o tome da li crna magija postoji ili ne, islam proučava u osnovi vrste magija i predvideo je mnogo načina za protivdelovanje. Razume se, od crne magije stradaju svi, nezavisno od vere.
Mnoge hodže daju za nošenje amulete, čiji tekst na arapskom ima protivdejstvo na tekst ili zakletvu u magiji. Hodže takođe daju i tekstove na arapskom jeziku, isečke iz starih knjiga. Ovi zapisi se stavljaju u vodu, kojom se kupaju i koju piju žrtve crne magije. Sve to pomaže do izvesnog stepena, ali uvek i u svim slučajevima je privremeno, jer izvor koji pričinjava stradanja – magija – nije uklonjen. Koliko duže stoji postavljena ili zakopana magija, snaga njenog delovanja se sve više povećava.
Evo i jedan savet koji bi mogao da pomogne većem broju ljudi. Pokušajte da sami očistite svoj dom od eventualno podmenutih magija, a koje bi mogle da budu uzrok vaših stradanja i to na sledeći način: izaberite neki slobodan dan i počnite da čistite sobu po sobu. Iznosite lakše delove nameštaja i sve ostalo što je u sobi. Teže delove nameštaja samo pomerite sa mesta, počistite iza njih, između njih i zavirite odozgo. Podignite prostirače sa poda, pokupite apsolutno sve i stavljajte na belu hartiju sve otpatke koje ste pokupili u sobi i iza nameštaja i tražite pažljivo. Posebnu pažnju obratite na otpatke koje ste izvukli iza nameštaja koji dugo niste pomerali. Otvorite i dobro pogledajte svaku savijenu hartijicu, naročito ako je u obliku trougla, ili loptice i trougliće sašivene od materijala. Ako pronađete tako nešto, otvorite ih pažljivo. Dalju proceduru za uništavanje magije znate. Zatim izvadite sve iz ormana, kauča, vitrina i fioka, razgrćite jedan za drugim čaršave, ćebad i dobro gledajte šta će eventualno ispasti iz njih kad ih protresete. Pregledajte sve džepove na odeći, posebno na onoj koju dugo niste oblačili. Na taj način mnogi od vas će se osloboditi neprijatnih osećaja i tegoba. To možete da uradite i na svom radnom mestu, u kanselariji, u firmi i kabinetu, ukoliko osetite da vam se događa nešto neprirodno, ako vam posao ne ide, ako vam se zdravstveno stanje naglo pogoršava, ili ako osetite već opisane simptome.
Ne pričajte ni pred kim šta ste i gde pronašli, jer će to izazvati zlodelnike da vam napakoste ponovo. Ukoliko i posle otkrivanja i uništavanja ovih prljavština vaši bolovi i stradanja ne prestaju, ili se samo smanje, znači da ima još magija koje niste uspeli da otkrijete, ili su postavljene na druga mesta. U tom slučaju treba da potražite pomoć onih koji otkrivaju crnu magiju. Moglo bi da se desi da imate poprskanu odeću, pokrivače, da vam je poprskan stan ili deo njega, a ovu nevidljivu magiju može da otkrije samo onaj ko ima dara za to.
I još jednom savet: ako osetite da ste napadnuti, nikako ne paničite, ne uzbuđujte se i ne pokazujte nikakav strah. Jednostavno, pokušajte da sve to ignorišete svojom mirnoćom i iskrenom molitvom. Ovako ćete najbolje sami sebi pomoći.

Astrozenit astro centar telefonom 24/7

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM